Status prawny

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach jest:

szkołą publiczną prowadzoną przez Urząd Miasta Katowice

organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

Na mocy uchwały Rady Miasta Katowice z XXVI sesji, VII kadencji, z dnia 2016-05-25 

Nr.: XXVI/515/16

z dniem 01 września 2016 roku nazwa szkoły została zmieniona na "Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej"


Na mocy uchwały Rady Miasta Katowice z XXVII sesji, VII kadencji, z dnia 2016-05-25 

Nr.: XXVII/546/16

z dniem 31 sierpnia 2016 roku siedziba szkoły została przeniesiona na Techników 11


Na mocy uchwał Rady Miasta Katowice z XXI sesji, VI kadencji, z dnia 2012-04-25

Nr.: XXI/467/12, Nr.: XXI/466/12, Nr.: XXI/465/12, Nr.: XXI/464/12, Nr.: XXI/463/12, Nr.: XXI/462/12, Nr.: XXI/461/12, Nr.: XXI/460/12, Nr.: XXI/459/12

Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach

z dniem 01.09.2012 r. przejął zadania edukacyjne zlikwidowanych szkół:

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego oraz

Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) instytucje publiczne mają obowiązek publikacji w internecie danych publicznych.

Zasady publikacji informacji regulują:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2014 20:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Matla - Kocot
Ilość wyświetleń: 1814
01 stycznia 2019 20:31 (Renata Matla - Kocot) - Zmiana treści zakładki.
01 stycznia 2019 20:30 (Renata Matla - Kocot) - Zmiana treści zakładki.
01 stycznia 2019 20:27 (Renata Matla - Kocot) - Zmiana treści zakładki.